Συνεχίζει η εκπαίδευση των εκπαιδευτών στην Αυτοάμυνα – Ο.Σ.Ε.Α

Συνέχεια των εκπαιδεύσεων και του Σχολείου Πιστοποίησης στο Εφαρμοσμένο Σύστημα Αυτοάμυνας – Ο.Σ.Ε.Α. δίνει η Ε.Ο.Μ.Α. με τα σεμινάρια που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη στο Άψιμον, στις 23 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη στο Fight Club και στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Κωνσταντόπουλος Τεαμ.

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν επανάληψη της ύλης, εξέταση στη μέθοδο διδασκαλίας και τεχνικές αυτοάμυνας.

Η συμμετοχή  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσων έχουν πιστοποιηθεί είναι υποχρεωτική και αποτελεί μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνει άρση της πιστοποίησης.

Η εκπαίδευση θα είναι διαρκής και ιδιαίτερα απαιτητική τα πρώτα δύο χρόνια μετά την πιστοποίηση.

Το Ο.Σ.Ε.Α. απευθύνεται σε όσους διαθέτουν αίσθημα ευθύνης για το έργο το οποίο επιτελούν και θέλουν να έχουν πλήρη και πολύπλευρη κατάρτιση.

Η συνέχεια της εκπαίδευσης θα κορυφωθεί με το τριήμερο σεμινάριο των πιστοποιημένων εκπαιδευτών στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα με τις ημερίδες της Αυτοάμυνας θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημέρες αλλά σε άλλες ώρες και πρακτικά μαθήματα Kick-Thai Boxing και Πυγμαχίας για τους συμμετέχοντες στην 5η Σχολή Προπονητών της Ομοσπονδίας