Σεμινάριο κανονισμών διαιτησίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, διοργανώνει σεμινάριο διαιτητών – προπονητών, με θέμα τους κανονισμούς διαιτησίας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα 25 – 26 Νοεμβρίου και στην Θεσσαλονίκη 9 – 10 Δεκεμβρίου.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της μεταφοράς της γνώσης των νέων κανόνων του αθλήματος όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό σεμινάριο διαιτητών – προπονητών.

Κάθε σύλλογος πρέπει να συμμετέχει με κάποιο εκπρόσωπο/ους για να μεταφέρει τις γνώσεις στα μέλη του σωματείου.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει και σχολή διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών.

Θα ακολουθήσει ακριβές πρόγραμμα για τις ώρες, τον χώρο διεξαγωγής και το κόστος συμμετοχής.