Πρόταση για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

  1. Η Ε.Ο.Α.Β. με βάση τις επείγουσες ανάγκες οργανωτικής στελέχωσης του αγωνιστικού της σχεδιασμού 2017-2018 εισηγείται προς την Γ.Γ.Α. την έγκριση των παρακάτω αναγραφομένων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών για το διδακτικό έτος 2017-2018.
  2. Στα καθήκοντα του Ομοσπονδιακού προπονητή περιλαμβάνονται:

α) Καθημερινή παρουσία στα Ομοσπονδιακά προπονητήρια άρσης βαρών με σκοπό την αγωνιστική προετοιμασία και επίβλεψη αθλητών/αθλητριών εθνικών και προεθνικών ομάδων

β) Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων παρουσίασης και εκμάθησης της άρσης βαρών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

γ) Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης  των σωματειακών προπονητών άρσης βαρών

  1. Η σειρά αξιολόγησης των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής συνδέεται με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ε.Ο.Α.Β. και τις ανάγκες ανάπτυξης του αθλήματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την περίοδο 2017-2018 και έχει ως εξής:

 

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τόπος εργασίας/απασχόληση 
Τριφύλλης Χρήστος Ομοσπονδιακός Προπονητής  Ήπειρος/Κεντρική Ελλάδα Ιωάννινα/Πλήρη Απασχόληση
Τζαμπαζάκης Μιχαήλ ΟμοσπονδιακόςΠροπονητής Κρήτης Χανιά/Πλήρη Απασχόληση
Ζουμπουλάκης Παντελεήμων ΟμοσπονδιακόςΠροπονητής Κρήτης Ρέθυμνο/πλήρη απασχόληση
Πνευματικός  Παναγιώτης ΟμοσπονδιακόςΠροπονητής Κεντρική Ελλάδα Λάρισα/Πλήρη Απασχόληση
Γουδεντζίκης Παναγιώτης ΟμοσπονδιακόςΠροπονητής Μακεδονία Θράκη Σέρρες/Πλήρη Απασχόληση
Μαγουλάς Στηβ ΟμοσπονδιακόςΠροπονητής Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησο Αθήνα/Πλήρη Απασχόληση
Οικονόμου Αλκιβιάδης Ομοσπονδιακός Προπονητής  Ήπειρος/Κεντρική Ελλάδα Ιωάννινα/Πλήρη Απασχόληση
Στέφος Νικόλαος ΟμοσπονδιακόςΠροπονητής Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησο Αθήνα/Πλήρη Απασχόληση