Προκήρυξη Πανελληνίου πρωταθλήματος πάλης στην Άμμο του 2018

Τον Μαΐου του 2018 θα διεξαχθούν οι αγώνες τoy Πανελληνίου πρωταθλήματος πάλης στην Άμμο ανδρών/εφήβων/παίδων και γυναικών/νεανίδων/κορασίδων.

Οι διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων έχει ως ακολούθως:

Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνων: 13 Μαΐου 2018,
Τόπος διεξαγωγής αγώνων: Παραλία Κατερίνης.
Οριστική δήλωση συμμετοχής: 04 Μαΐου 2018.

Κατηγορίες Βάρους
Ανδρών: 70, 80, 90 & +90 κιλά,
Εφήβων: 60, 70, 80, & +80 κιλά,
Παίδων: 60, 70 και +70 κιλά.

Κατηγορίες Βάρους
Γυναικών: 60, 70 & +70 κιλά,
Νεανίδων: 50, 60, & +60 κιλά,
Κορασίδων: 50 και +50 κιλά.

Ανοχή βάρους
Δεν θα υπάρχει ανοχή βάρους.

Δικαίωμα συμμετοχής
Έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/νες στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Π.
Έχουν γεννηθεί Άνδρες & Γυναίκες από το 1999 και πρινΈφηβοι & Νεάνιδες το 1998 – 2000. Παίδες & Κορασίδων το 2001 – 2002.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης, στους Άνδρες & Γυναίκες οι γεννηθέντες/θείσες το 2000 στους Έφηβους & Νεάνιδες οι γεννηθέντες/θείσες το 2000 και στους Παίδες & Κορασίδες οι γεννηθέντες/θείσες το 2003, με υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθούν με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας και ιατρική βεβαίωση.

Σύστημα διεξαγωγής των αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ένωσης Πάλης (UWW).
Άμεσου αποκλεισμού (από έντεκα αθλητές/τριες και άνω) ή ένας με όλους (από έναν/μία έως πέντε αθλητές/τριες) σε ένα γκρουπ και (από έξι έως δέκα αθλήτές/τριες) σε ένα γκρουπ. Οι δύο πρώτοι των γκρουπ θα αγωνισθούν για την 1η – 2η θέση, οι δύο δεύτεροι για την 3η – 4η θέση και οι δύο τρίτοι για την 5η – 6η θέση.

Βαθμολογία συλλόγων Πανελληνίου πρωταθλήματος
Η Γενική Βαθμολογία των συλλόγων του Πανελληνίου πρωταθλήματος θα εξαρτηθεί από το σύνολο των αθλητών που συμμετείχαν σε κάθε κατηγορία βάρους.

Βαθμολογία συλλόγων Πανελληνίου πρωταθλήματος
Αριθμός αθλητών 1ος
2ος
3ος
5ος
7ος 8ος
Οκτώ (8) και άνω 10 βαθμοί 8 βαθμοί
6 βαθμοί
4 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμός
Επτά (7) αθλητές
8 βαθμοί 6 βαθμοί
4 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμός
Έξη (6) αθλητές
7 βαθμοί 5 βαθμοί
3 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμός
Αριθμός αθλητών 1ος
2ος
3ος
4ος
5ος 6ος
Πέντε (5) αθλητές
6 βαθμοί 4 βαθμοί
3 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμός
Τέσσερεις (4) αθλητές
5 βαθμοί 3 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμοί

Τρείς (3) αθλητές
4 βαθμοί 2 βαθμοί
1 βαθμός


Δύο (2) αθλητές
3 βαθμοί 1 βαθμόςΈνας (1) αθλητές
3 βαθμοίΟριστική Δήλωση Συμμετοχής
Η Οριστική Δήλωση συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν τους μικρότερους ηλικιακά αθλητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται.
Η οριστική δήλωση συμμετοχής πρέπει να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.
Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Παρουσία αθλητών στην Ιατρική εξέταση – Ζύγιση
Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση και ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την Αστυνομική τους ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίησή τους.

Απονομές Μεταλλίων
Στον 1ο αθλητή απονέμεται δίπλωμα, μετάλλιο και κύπελλο ενώ στον 2ο και στον 3ο δίπλωμα και μετάλλιο.
Στα τρία (3) πρώτα σωματεία του Πανελληνίου πρωταθλήματος θα απονέμεται δίπλωμα, μετάλλιο και κύπελλο.

Πρόγραμμα Αγώνων
Ημέρα Ημερομηνία
Ώρα Δραστηριότητα
Κυριακή 13/05/2018 11:00 – 12:00
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση (για όλες τις κατηγορίες),
Έναρξη Αγώνων.

Πηγή