Προκήρυξη Πανελλήνιου αναπτυξιακού τουρνουά ελληνορωμαϊκής & ελευθέρας πάλης του 2018

Τον Ιούνιο του 2018 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο παιδικό αναπτυξιακό τουρνουάελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης.

Οι διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων έχει ως ακολούθως:

Ημερομηνία – Τόπος διεξαγωγής αγώνων:
09&10/06/2018 – Κεντρική Ελλάδα – Οριστική δήλωση συμμετοχής: 01 Ιουνίου 2018.

Κατηγορίες Βάρους ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης:
Προ παμπαίδες (γεν.:2006-2007): 28-31, 34, 38, 42, 47, 52, 57, 63, 69, 76 & 85 κιλά,
Προ παμπαίδες (γεν.:2008-2009): 20-23, 26, 29, 32, 36, 40, 45, 50, 56, & 63 κιλά,

Προ παμπαίδες (γεν.:2010-2011): 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 42, 47, 52 & 85 κιλά
.

Προ παγκορασίδες (γεν.:2006-2007): 26-29, 32, 35, 39, 43, 47, 52 και 58 κιλά,
Προ παγκορασίδες (γεν.:2008-2009): 22-25, 28, 31, 34, 38, 42, 47 και 53 κιλά,
Προ παγκορασίδες (γεν.:2010-2011): 18-20, 23, 26, 29, 33, 37, 41 και 46 κιλά.

Ανοχή βάρους
Δεν θα υπάρχει ανοχή βάρους.

Δικαίωμα συμμετοχής
Έχουν οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Π. και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2006 έως 2011.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι αλλοδαποί αθλητές.

Σύστημα διεξαγωγής των αγώνων
Οι αθλητές/αθλήτριες κάθε κατηγορίας θα αγωνισθούν σε γκρουπ τριών (3) ή τεσσάρων (4) ατόμων και θα κάνουν δύο αγώνες, σε περίπτωση πτώσης αθλητή/αθλήτριας ο αγώνας θα συνείζετε.
Η κλήρωση των αθλητών/αθλητριών ανά κατηγορία βάρους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/06/2017 στις 12:00μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΟΠ, παρουσία των εκπροσώπων των συλλόγων και σύμφωνα με την οριστική δήλωση συμμετοχής που θα έχει σταλεί από τα σωματεία. Αλλαγές σε κατηγορίες βάρους αθλητών ή διαγραφή λόγω μη συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος συλλόγου, την κλήρωση θα κάνει ή ο υπεύθυνος διαιτησίας ή ο επόπτης διαιτησίας ή ο υπεύθυνος των αγώνων.  

Οριστική Δήλωση Συμμετοχής
Η Οριστική Δήλωση συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που επισσυνάπτεται, και στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.
Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Παρουσία αθλητών στην Ιατρική εξέταση – Ζύγιση
Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση και ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την Αστυνομική τους ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίησή τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών/αθλητριών είναι η υπέυθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι του επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες.

Απονομές Μεταλλίων
Στους αθλητές/αθλητρίες απονέμεται δίπλωμα και μετάλλιο.

Πρόγραμμα Αγώνων
Ημέρα Ημερομηνία
Ώρα Δραστηριότητα
Παρασκευή 08/06/2017 12:00 – 13:00
Κλήρωση αθλητών/αθλητριών
Σάββατο
Ελληνορωμαϊκή πάλη
09/06/2017 11:00 – 12:00
12:30
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση αθλητών/αθλητριών,
Προκριματικοί γύροι
Κυριακή
Ελευθέρα πάλη
10/06/2017 11:00 – 12:00
12:30
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση αθλητών/αθλητριών,
Προκριματικοί γύροι

Πηγή