Προκήρυξη αγώνων αναπτυξιακών πρωταθλημάτων ελληνορωμαϊκής & ελευθέρας πάλης του 2018

Τον Οκτώβριο του 2018 θα διεξαχθούν οι αγώνες των αναπτυξιακών πρωταθλημάτωνελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης ανδρών/εφήβων/παίδων και γυναικών/νεανίδων/κορασίδων.

Οι διατάξεις της προκήρυξης των αγώνων έχει ως ακολούθως:

Α’ Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα: Νότια Ελλάδα
Ελληνορωμαϊκή πάλη – 06/10/2018,
Ελευθέρα – 07/10/2018,
Οριστική δήλωση συμμετοχής: 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Β’ Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα: Βόρεια Ελλάδα
Ελληνορωμαϊκή πάλη – 20/10/2018,
Ελευθέρα – 21/10/2018,
Οριστική δήλωση συμμετοχής: 12 Οκτωβρίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής

Έχουν οι αθλητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Π. και έχουν γεννηθεί:
Άνδρες & Γυναίκες από το 2000 & πρινΟι αθλητές/τριες γεννηθέντες το έτος 2000 με υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθούν με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας και ιατρική βεβαίωση.
Παίδων & κορασίδων από το 2001 – 2003. Οι αθλητές/τριες γεννηθέντες το έτος 2003με υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθούν με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας και ιατρική βεβαίωση.
Στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών & Γυναικών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές/τριες με μετάλλιο από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών και γυναικών του 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι αλλοδαποί αθλητές.
Κάθε αθλητής/τρια έχει δικαίωμα να αγωνιστεί και στα δύο πρωταθλήματα.

Κατηγορίες Βάρους

Ανδρών & εφήβων
Ελληνορωμαϊκή πάλη: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 & 130 κιλά,
Ελευθέρα πάλη: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 και 125 κιλά.
Παίδων
Ελληνορωμαϊκή και ελευθέρα πάλη:
 41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 & 110 κιλά.

Γυναικών & νεανίδων: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 και 76 κιλά.
Κορασίδων36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 & 73 κιλά.

Ανοχή βάρους

Στις ηλικιακές κατηγορίες των Ανδρών – Γυναικών ανοχή βάρους 2 κιλά.
Στις ηλικιακές κατηγορίες των Παίδων – Κορασίδων ανοχή βάρους 1 κιλό.

Σύστημα διεξαγωγής των αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ένωσης Πάλης (UWW), του Άμεσου αποκλεισμού. Για τις κατηγορίες βάρους με συμμετοχή έως πέντε (5) αθλήτριες, κάθε αθλήτρια θα παλέψει με όλες (Tournoi Nordique).
Η κλήρωση των αθλητριών ανά κατηγορία βάρους θα πραγματοποιέιτε την Παρασκευή πριν τους αγώνες στις 12:00μ.μ. στα γραφεία της ΕΛΟΠ, παρουσία των εκπροσώπων των συλλόγων και σύμφωνα με την οριστική δήλωση συμμετοχής που θα έχει σταλεί από τα σωματεία. Αλλαγές σε κατηγορίες βάρους αθλητριών ή διαγραφή λόγω μη συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 11:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος συλλόγου, την κλήρωση θα κάνει ή ο υπεύθυνος διαιτησίας ή ο επόπτης διαιτησίας ή ο υπεύθυνος των αγώνων.  

Οριστική Δήλωση Συμμετοχής

Η Οριστική Δήλωση συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν τις μικρότερες ηλικιακά αθλήτριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και στα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία.
Η οριστική δήλωση συμμετοχής πρέπει να σφραγισθεί και να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους του σωματείου.
Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική δήλωση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Παρουσία αθλητών στην Ιατρική εξέταση – Ζύγιση

Οι αθλητές κατά την Ιατρική εξέταση και ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την Αστυνομική τους ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο για την ταυτοποίησή τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών/αθλητριών είναι η υπέυθυνη δήλωση κηδεμόνα ότι του επιτρέπει να αγωνισθεί στους συγκεκριμένους αγώνες.

Απονομές Μεταλλίων

Στους αθλητές/αθλητρίες απονέμεται δίπλωμα και μετάλλιο.

Πρόγραμμα Αγώνων
Ημέρα Ημερομηνία
Ώρα Δραστηριότητα
Παρασκευή 05/10/2018 12:00 – 13:00
Κλήρωση αθλητών/αθλητριών
Σάββατο
Ελληνορωμαϊκή πάλη
06/10/2018 11:00 – 12:00
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση αθλητών/αθλητριών,
Αγώνες
Κυριακή
Ελευθέρα πάλη
07/10/2018 11:00 – 12:00
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση αθλητών/αθλητριών,
Αγώνες
Παρασκευή 19/10/2018 12:00 – 13:00
Κλήρωση αθλητών/αθλητριών
Σάββατο
Ελληνορωμαϊκή πάλη
20/10/2018 11:00 – 12:00
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση αθλητών/αθλητριών,
Αγώνες
Κυριακή
Ελευθέρα πάλη
21/10/2018 11:00 – 12:00
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση αθλητών/αθλητριών,
Αγώνες

Πηγή