‘’Νταϊτέτσου Σουζούκι’’

Η τεχνική γνώση δεν είναι αρκετή. Πρέπει να ξεπεράσεις την τεχνική και η τέχνη σου να γίνει τέχνη χωρίς τέχνη που θα πηγάζει από το ασυνείδητο