Καλύτερα να μην ξεκινήσεις ποτέ, όταν ξεκινήσεις καλύτερα να φτάσεις στο τέλος