Η αφανής κηδεία ενός αφανούς ευεργέτη

Σχετικά λίγος κόσμος στον Άγιο Διονύσιο για μια προσωπικότητα τέτοιας εμβέλειας. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την κηδεία την ίδια ώρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη