Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ -15 ΕΤΩΝ REGIONAL SOUTH EUROPE CHAMPIONSHIP 2017 14o ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2017 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ +21 ΕΤΩΝ 2017 (JJIF RANKING LIST)

Παρακαλώ πολύ όπως αποστείλετε:
α) την τεχνική καταλληλότητα του συλλόγου σας (σε περίπτωση που σε αυτή έχουν προστεθεί ονόματα αθλητών) αναγράφοντας και την κατηγορία που ο καθένας αγωνίζεται καθώς απαραίτητα και το όνομα του συνοδού

β) αντίγραφο του αθλητικού τους δελτίου με μία φωτογραφία σε όσους για πρώτη φορά συμμετέχουν στην εθνική ομάδα και αγωνίζονται στο εξωτερικό για την έκδοση του αθλητικού τους διαβατηρίου

γ) ιατρικά πιστοποιητικά

δ) τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουμε επισυνάψει στην 1η ενημέρωση υπογεγραμμένες και με γνήσια υπογραφής και από τους δύο γονείς είτε συνοδεύουν είτε όχι τα παιδιά τους (να αποσταλλούν πρωτότυπες).

ε) κατάσταση ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες όλων των συμμετοχόντων αθλητών-συνοδών από τον σύλλογό σας με τους αριθμούς ταυτοτήτων ή διαβατηρίων (ταξιδιωτικό έγγραφο που θα ταξιδέψουν)

στ) να μας ενημερώσετε άμεσα για  φόρμες της εθνικής ομάδας ( ποσότητα και  μεγέθη) για να παραγγελθούν