Αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα του 2018

Σε αλλαγές σχετικά με αγωνιστικό πρόγραμμα του 2018 προέβη η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

Λεπτομερέστερα οι αλλαγές στο αντίστοιχο αρχείο pdf.

Πηγή