ΑΒΑΡΑΣ

Διογένης

Όταν είδε ο Διογένης έναν αδέξιο τοξοβόλο, στάθηκε μπροστά στον στόχο και είπε: “ εδώ είναι το μόνο ασφαλές σημείο”

Read More »

Γυναίκα

Σε μια σχέση αν η γυναίκα στραβώσει ο άντρας ζητάει συγνώμη… Αν ο άντρας στραβώσει, η γυναίκα στραβώνει επειδή στράβωσε ο άντρας και ο άντρας ζητάει συγνώμη!!

Read More »

‘’Επίκτητος’’

Ζητών την αλήθειαν ου ζητήσεις το εκ παντός τρόπον νικάν (χρησιμοποιώντας ανέντιμα μέσα) και ευρών την αλήθειαν έξεις το μη νικάσθαι (θα αποβείς  δηλαδή ακαταμάχητος, ακατανίκητος)

Read More »