Ένας πατέρας ζητάει από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του

Ένας πατέρας ζητάει από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. Ο φιλόσοφος θέλει αμοιβή 500 δραχμές, αλλά ο πατέρας θεωρεί το ποσό υπερβολικό:

– Με τόσα χρήματα θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο.

– Αγόρασε. Έτσι θα τα κάνεις δύο.